Våra tjänster

A Perfect Start hjälper dig utveckla ditt projekt eller affärsidé så att det ryms inom ramen för vad stiftelser och fonder finansierar.  Vi kan driva projektet med vår personal. Har du redan en färdig idé skriver vi ansökan och finner rätt instans för finansiering åt dig, Stiftelser, fonder, statliga utlysningar eller ESF.

Vårt erbjudande:

 • Kortare genomgång av projektet
 • Förstudie, halv dag eller vid behov längre
 • Utveckling från idé till hållbart projekt
 • Ansökan och uppföljning
 • Bemanning av projekt med projektledning och/eller projektpersonal
 • Löpande uppföljningar till finansiär
 • Slutrapportering
 • Investerare/finansiärer för nästa steg ut på marknaden
 • Affärsutveckling

Vad kan A Perfect Start hjälpa dig med?

Finansiering från stiftelser, fonder, statliga utlysningar eller ESF kan bland annat sökas för:

 • Start av verksamhet, företag eller förening
 • Idé-, projekt- eller produktutveckling
 • Forskning och innovation
 • Miljöförbättringar
 • Integration eller hjälpa för att bryta utanförskap
 • Driva utbildningsverksamhet mot olika målgrupper
 • Hjälp till sjuka, äldre eller funktionsnedsatta
 • Vårdboende eller annat boende
 • Assistansverksamhet
 • Utbildning av intern personal
 • Föreningar t ex idrottsföreningar för start av verksamhet för nyanlända barn och ungdomar

Och mycket annat!