Stiftelser

I Sverige finns över 40 000 stiftelser med ett samlat kapital kring 400 miljarder som årligen har mellan 20 – 30 miljarder som är sökbara. Svenska fonder har ungefär samma kapital och delar även ut stora summer årligen.

Vi är specialister på att finna de stiftelser och fonder som stödjer just det du önskar finansiera. Vi skriver ansökningshandlingar och förbereder projekten. Vi vet vad som ska tas fram och hur det ska presenteras för stiftelser och fonder för att ha störst möjlighet att få finansiering.

Förutom Stiftelser och fonder finns även statliga utlysningar som t ex Vinnova, Formas, Energimyndigheten, Jordbruksverket med flera.

Vi kan även skriva ansökningar till ESF, Europeiska Social Fonden, som årligen utlyser miljardbelopp!