Projektmodell

 

A Perfect Start är din partner hela vägen genom ditt projekt, från tanke till slutrapport. Vi kan hjälpa dig att utveckla din idé, planera ditt projekt, ansöka om medel för genomförandet, bemanna projektet, göra uppföljningar och slutredovisning. Självklart kan vi även hjälpa er med bara enskilda delar, allt efter ert behov och önskemål.

Vi erbjuder:

  • Ett kortare möte via telefon eller fysiskt vid första möjlighet då vi går igenom vad ni behöver hjälp med. Detta möte ligger till grund för vårt fortsatta samarbete.
  • Förstudien om halv eller heldag är nästa steg som vi erbjuder. Har ni bara grunderna för en idé kan vi ge er stöd och hjälp att med vår erfarenhet utveckla idén till ett projekt. Har ni en färdig projektidé går vi igenom detta för att förbereda nästa steg i projektet och ansökan. Är er projektidé mer omfattande kan en mer omfattande förstudie vara nödvändig, då lämnar vi separat pris för detta.
  • Efter att ha samlat nödvändigt material för ansökan till stiftelser och fonder kan vi påbörja skrivandet. Att skriva en ansökan tar en till tre veckor beroende på omfattning, därefter tillkommer arbetet med att finna de stiftelser och fonder som kan tänkas stödja ert projekt. Från att vi påbörjar arbetet med ansökan tar det mellan 4 – 8 månader innan första svaren kommer.

Vi lämnar offert för arbetet med att skriva ansökan och söka stiftelser och fonder.

  • När medlen för projektet erhålls kan vi gå igång med själva projektarbetet. Vi kan bemanna ert projekt med projektpersonal och/eller projektledning beroende på projektets inriktning och ert önskemål. Vi kan stötta under projektets gång, efter önskemål och behöv eller så genomför ni det helt i egen regi.

Offert lämnas efter önskemål

  • Under projektets löptid ska uppföljningar lämnas till bidragsgivande stiftelse eller fond. Vi kan hjälpa er med att ta fram vad som efterfrågas och utforma rapporteringen. Även detta kan vi lämna separat offert för.
  • Då projektet är slut ska projektet avvecklas eller övergå i egen finansiering. Vi kan hjälpa er med regler för hur detta kan ske och även utforma slutredovisningarna till bidragsgivarna. Vill ni ha vår hjälp att upprätta slutredovisningen lämnar vi offert för detta.

Vårt mål är att ge er det stöd ni önskar genom ert projekt. Tillsammans kan vi diskutera vad ni behöver stöd för. Med oss som samarbetspart blir ert projekt framgångsrikt med hjälp av medel från stiftelser och fonder, medel som är ränte- och återbetalningsfria.

Vi kan även hjälpa till med finansiering av kostnaderna för ansökan.

Kostnad för förstudie:

Halvdag, 10 000.

Moms tillkommer för alla uppgivna priser på vår hemsida.