Hygienassistenter – Övrigt

Utbildning av berörd personal kan beställas separat.

Ett standardunderhållsavtal tecknas separat med Robotic Cares externa tjänsteleverantör, detta avtal tecknas för regelbundet underhåll och rengöring under aktuell hyrestiden för varje kund.

Länk till RoboticsCare