Hygienassistenter – Övergripande

A Perfect Start har nu startat ett samarbete med RoboticsCare med utgångspunkt från deras hygienassistenter, duschmoduler anpassade för funktionsnedsatta och äldre.

Duscharna består av en stol som körs ut ur duschen för att underlätta i- och urstigning samt överflyttning från t ex rullstol. Väl inne i kabinen styrs duschprogrammen genom en invändig eller utvändig styrenhet.

Det finns i nuläget två typer av Hygienassistenter, nämligen Poseidon för större vårdinrättningar som särskilda boenden och sjukhus samt den mindre duschen Freja som är anpassad för mindre boenden typ LSS och i privata bostäder.