Hygienassistenter – Leverans

Leveranstiden är cirka 3 månader efter en lagd beställning.  Leverans sker direkt till avsedd plats till självkostnadspris medan installation och besiktning av duscharna ingår i priset för hyresmodellen.

Montering utförs av godkänd montör på plats enligt särskild specifikation.

Leverans och installation av Hygienassistenterna är Covid-säker.