Hygienassistenter – Funktion

Duscharna gör det möjligt för funktonsnedsatta och äldre att på daglig basis sköta sin hygien på ett säkert och värdigt sätt utan behov av annan persons assistans. Duscharna är ca 160 cm höga med glasdörrar, ett flertal munstycken sköter själva duschningen vilket även kan inkludera hårtvätt.

Samtliga duschar är godkända av Läkemedelsverket som medicinteknisk utrustning samt innehar alla nödvändiga svenska och europeiska certifikat.

Duscharna är stabila och utrustade med stolar som kommer ut ur duschen för säker i och urstigning. Stolarna är glidsäkra med arm- och fotstöd samt möjliga att förses med säkerhetssele. Vid ur och i stigning kan armstöden fällas ner och fotstödet stabiliseras mot golvet, allt för att göra en överflyttning från/till rullstol säker.

De dubbla kontrollpanelerna, en invändig och en utvändig, säkerställer att duschningen sker kontrollerat och komfortabelt. Vattnet värms upp och kan ställas inom ett intervall för att inte bli för varmt eller kallt. Reglering av inkommande vattentryck går att välja till duscharna.

Genom serviceavtalet får duscharna regelbunden rengöring och översyn samt påfyllning av tvål och schampo.

Hygienassistenterna bedöms kunna skapa förutsättningar för:

  • Ökad självständighet för användaren
  • Förbättrad arbetsmiljö för personal/anhöriga
  • Fallprevention
  • Samhällsekonomisk nytta
  • Förbättrat smittskydd