Hygienassistenter – Ekonomi

Enligt Rise gör en kommun som låter 15 % av boende vid LSS eller särskilda boenden en årlig nettobesparing från första året och år fem rör det sig om ett flertal miljoner per år. Anledningen är bland annat att kommunerna inte behöver använda sig av ett flertal personal vid den tunga och krävande moment som duschningen utgör. Personalens arbetsmiljö förbättras och färre lyftmoment behövs då överflyttning från t ex rullstol kan göras enkelt och tryggt samt ingen personal behövs under själva duschningen som stöd eller fallvakt.

Vårdboende och sjukhus kan göra samma besparingar och genom duscharna kan varje person erbjudas få sköta sin dagliga hygien.

Hygienassistenterna bedöms kunna skapa förutsättningar för:

  • Ökad självständighet för användaren
  • Förbättrad arbetsmiljö för personal/anhöriga
  • Fallprevention
  • Samhällsekonomisk nytta
  • Förbättrat smittskydd