Hygienassistenter – Bakgrund

Uppfinnarens, Thomas Ryberg, mamma kunde på äldre dar inte sköta sin hygien själv utan var utelämnad åt andra personer att sköta den för henne vilket hon inte tyckte kändes värdigt. Thomas bestämde sig därför att utveckla en dusch som med teknikens hjälp utför duschningen utan externa personer. Hygienassistenterna har utvecklats under ett flertal år och ett antal prototyper har testats av flera kommuner.

Duscharna, Poseidon för större vårdinrättningar som särskilda boenden och sjukhus samt Freja för hemmen och mindre boenden typ LSS, är nu färdigutvecklade med stöd från EU och är godkända av läkemedelsverket samt alla nödvändiga certifikat, både svenska och europeiska, finns.