Företagsfinansiering

A Perfect Start erbjuder även företag hjälp att söka bidrag för olika utvecklingsarbeten samt vid företagsstarter. De flesta företagen känner inte till de stöd som kan sökas vid start av företag samt vid behov av konsulthjälp eller digitalisering. Dessa stöd arbetar och följer A Perfect Start arbetar regelbundet. Vi bevakar utlysningar och hjälper företag med ansökningar och uppföljningen under ansökningstiden.

Utlysningarna varierar över tid, storlek på bidrag, inriktning samt mellan regionerna. Normalt sett krävs en medfinansiering på 50 % vilket vi även kan hjälpa till med hur detta kan lösas. Sökbar stöd ligger oftast mellan 50 000 till 200 000 kr.