A Perfect Start!

Finansiering utan ränta och återbetalning

få en perfekt start med A Perfect Start!

 

Vill du starta företag, har du en produkt eller tjänst som du vill utveckla, en innovation eller något som förbättrar vår miljö?
Vill du utbilda arbetssökande eller nyanlända, hjälpa människor till första jobbet? Förbättra för personer med funktionshinder, sätta lite guldkant på tillvaron för personer inom äldrevården, sjuka eller personer med personlig assistans?

Då kan det vara aktuellt att starta ett projekt med finansiering utan ränta och återbetalning.

A Perfect Start är specialister på att söka finansiering via stiftelser, fonder, statliga utlysningar och ESF. Vi har en lång erfarenhet inom området och kan oftast redan efter ett inledande samtal veta om vi kan ha framgång i att söka finansiering för projektet.

A Perfect Start kan, utöver finansiering, utveckla idéer till färdiga projekt, affärsutveckla och kan hjälpa till med projekt- och utvecklingsplanering.

Vi har även bemanning så vi kan driva projektet med den personal du saknar, som projektledare och personal.

När projektet är genomfört, produkten är utvecklad kan vi även hjälpa till med investerare/finansiärer för lansering på marknaden och vi kan även göra slutredovisningen.

 

Vi lyfter idéer till färdig produkt!