A Perfect Start!

Vilka drömmar har du liggande i byrålådan, vilka projekt vill förverkliga, har du anställda och vill finansiera personalens utbildning eller har du en innovation men saknar medel för att utveckla den?

Att slippa sätta boendet i pant eller gå i borgen för lån, slippa externa finansiärer som begär del av ägandet i ditt bolag är något som de flesta önskar. Med vår hjälp kan du få pengar att förverkliga detta, utan återbetalning eller ränta, för bra för att vara sant? Nej, det har funnits sedan 1500-talet!

A Perfect Start har lång erfarenhet av finansiering via stiftelser och fonder. Vi hjälper föreningar och företag att finansiera startup, projekt- och affärsutveckling, innovationer, utveckling inom miljö med mera.

I Sverige finns över 40 000 stiftelser, med ett samlat kapital kring 400 miljarder som årligen har mellan 20 – 30 miljarder som är sökbara. Vi är specialister på att finna de stiftelser som stödjer det du önskar finansiera.

A Perfect Start kan hjälpa dig att utveckla ditt projekt eller affärsidé så att det ryms inom ramen för vad stiftelser och fonder delar ut medel till.  Vi kan driva projektet åt dig med vår personal, eller har du redan en färdig idé där vi hjälper till med att skriva ansökningen och hittar rätt stiftelser åt dig, valet är ditt.

Vår affärsidé är att hjälpa privatpersoner, företag och organisationer att skriva kompletta ansökningar och finna rätt bland alla de 40 000 stiftelserna för just ditt ändamål.

Detta erbjuder vi:

 • Kortare genomgång av idéer
 • Utveckling av idéer till hållbara projekt
 • Förstudie, hel eller halv dag eller längre
 • Skriva ansökan och fina stiftelser med uppföljning
 • Driva projekt med projektledning och/eller projektpersonal
 • Uppföljningar till stiftelser som beviljat medel
 • Slutrapportering till stiftelser som beviljat medel
 • Du väljer vad du behöver vår hjälp till!

Du kan söka pengar från stiftelser eller fonder om du:

 • Önska starta verksamhet, företag eller förening
 • Vill utveckla en idé
 • Vill utveckla en produkt eller affärsidé
 • Har en innovation
 • Har en produkt eller idé som främjar miljön
 • Vill jobba med integration eller hjälpa svaga grupper i samhället
 • Vill driva utbildningsverksamhet mot olika målgrupper
 • Hjälper sjuka, äldre eller funktionsnedsatta
 • Driver vårdboende eller annat boende
 • Driver assistansverksamhet
 • Vill utbilda din personal
 • Och så vidare…

På kontaktsidan kan du göra en kortare beskrivning av vad du behöver vår hjälp med så tar vi kontakt med dig och ser hur vi kan gå vidare. Vi har fullständig sekretess! Ett första möte med oss är kostnadsfritt. Efter det sammanställer vi ett förslag på upplägg med tillhörande offert.

Kom ihåg: De pengar du erhåller från stiftelser är alltid dina, ingen återbetalning eller ränta! Du behöver heller inte borgen eller pantsättning. Så länge du använder pengarna till det du ansökt för är de pengar du erhåller dina!

Vill du få en perfekt start för din idé, vänd dig till oss!

A Perfect Start AB