APS Verksamhet

A Perfect Start stöder och utvecklar innovationer i samarbete med ett flertal innovatörer inom framför allt områdena hållbarhet och miljö samt inom medicinteknisk utrustning och läkemedel.

A Perfect Start hjälper även företag att söka medel från statliga, som t ex Vinnova och och Tillväxtverket samt europeiska utlysningar, som t ex Europeiska Socialfonden (främst arbetsmarknadsprojekt) och Horizon.